จำหน่ายเคมีภัณฑ์

การใช้สารเคมีที่ไม่ถูกต้อง มีผลเสียอย่างไรบ้าง

สารเคมีเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในหลายด้านสำหรับยุคนี้ เช่นทางการแพทย์ ทางวิทยาศาสตร์ หรือแม้แต่การทำไร่ทำนา เรียกได้ว่าสารเคมีเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเลย แม้แต่ในบริเวณบ้านเองก็ยังมีสารเคมีด้วย บางชนิดสามารถเป็นอันตรายถึงชีวิตมนุษย์ได้ หากใช้อย่างไม่ระมัดระวัง บางชนิดก็อาจจะมีผลกระทบในระยะยาว

ดังนั้นเมื่อเราจำเป็นต้องใช้สารเคมีจากร้าน จำหน่ายเคมีภัณฑ์ สิ่งสำคัญคือต้องศึกษาวิธีการใช้ให้รอบคอบเสียก่อน เพื่อป้องกันการเกิดอันตราย โดยเฉพาะสารเคมีที่เป็นสารกำจัดศัตรูพืช เพราะเป็นของที่ใช้กันเยอะแทบจะทุกบ้านเลยก็ว่าได้ ผู้ใช้บางคนก็ไม่มีควาวมรู้มากพอ ใช้ด้วยความประมาท ผลเสียจึงเกิดขึ้นให้เห็นบ่อยๆ ดังนั้นเราลองมาดูว่าถ้าหากใช้แบบไม่ถูกต้อง แบบไม่ระมัดระวัง จะมีผลเสียอย่างไรบ้าง

1.อันตรายต่อผู้ใช้

ผู้ที่ทำการใช้สารเคมีโดยตรง อาจจะเสี่ยงเกิดอันตรายได้ง่ายขึ้น เช่นมีสารพิษเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมาก จนอาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายเช่นอาการเจ็บป่วย หรือที่ร้ายแรงกว่านั้นเลยก็อาจจะเสียชีวิต หากไม่มีอุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐานและป้องกันหนาแน่นพอ

2.อันตรายต่อคนรอบข้าง

การใช้สารเคมีจากร้าน จำหน่ายเคมีภัณฑ์ ที่อยู่ในพื้นที่ชุมชม มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอันตรายต่อคนรอบข้างได้ง่าย เช่นสารเคมีที่แพร่กระจายไปในอากาศ มีความเสี่ยงสูงที่คนอยู่ในบริเวณนั้นจะสูดสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย บางอย่างสามารถทำให้เกิดอันตรายได้ทันที เช่นอาการอาเจียน หรือช็อก และสารบางชนิดเมื่อเข้าสู่ร่างกาย ก็จะสะสมและส่งผลในระยะยาว

3.อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

สารเคมีทุกชนิดสามารถเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม หรือธรรมชาติได้ เช่นการใช้โดยที่ไม่คำนึงถึงผลเสีย ใช้แล้วทิ้งลงแม่น้ำ หรือทิ้งในป่า อาจจะทำให้พืช ต้นไม้ และแหล่งน้ำนั้นเป็นพิษได้ แม้แต่สัตว์เองก็ตาม หากได้รับสารพิษที่เกิดจากความมักง่ายของมนุษย์ ก็เสี่ยงที่จะทำให้สัตว์สูญพันธ์ได้เช่นกัน

4.อันตรายต่อมนุษย์ในระยะยาว

อย่างที่เรารู้กันว่าสินค้าเกษตรบางชนิดที่ขายอยู่ตามท้องตลาด มักจะมีสารเคมีที่มาจากร้าน จำหน่ายเคมีภัณฑ์ ปะปนมาอยู่เสมอ พอผู้บริโภคซื้อไปรับประทาน หากไม่ได้ทำความสะอาดให้ดีพอ สารเคมีเหล่านั้นก็จะเข้าสู่ร่างกายทุกวัน จนทำให้เกิดผลเสียกับสุขภาพในระยะยาว และโรคภัยไข้เจ็บก็จะตามมาด้วย แถมยังทำให้ชีวิตมนุษย์สั้นลงไปอีก

5.สภาพพื้นดินเสียหาย

สารเคมีทุกชนิดเมื่อนำมาใช้แล้ว ก็มักจะมีผลกระทบไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เช่นสารเคมีที่ใช้กำชัดวัชพืช หรือกำจัดศัตรูพืช ก็มักจะสร้างผลเสียให้กับสภาพพื้นดินบริเวณนั้นด้วย อาจจะทำให้การเพาะปลูกไม่ได้ผลเหมือนอย่างเดิม เพราะมีการใช้สารเคมีที่มากเกินไป หรือการใช้แล้วทิ้งไม่เก็บให้เป็นที่ โดยทิ้งเกะกะไปทั่ว ยิ่งทำให้สารเคมีกระจายไปได้ในวงกว้างมากขึ้น

เพราะเหตุนี้เอง การใช้สารเคมีทุกชนิด จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม หากเราจำเป็นต้องใช้สารเคมีจาก ร้านจำหน่ายเคมีภัณฑ์ ควรทำการศึกษาให้รอบคอบทั้งวิธ๊ใช้ วิธีป้องกันอันตราย เพื่อไม่ให้สารเคมีเหล่านั้นกระจายไปสู่คนรอบข้างได้ และสิ่งแวดล้อม หากทุกคนตระหนักในเรื่องเหล่านี้ ผลกระทบของสารเคมีก็จะน้อยลงกว่าเดิม